lunduniversity.lu.se

Department of Arts and Cultural Sciences

The Joint Faculties of Humanities and Theology | Lund University

Beviljade medel till projektet Unga och sexuellt våld

2017-08-16

Etnologerna Gabriella Nilsson och Inger Lövkrona har beviljats 135 000 kr från Brottsoffermyndigheten för projektet Unga och sexuellt våld. Främjande av ett kunskapsbaserat bemötande av brottsoffer. Projektet är ett samverkansprojekt som syftar till kunskapsutveckling i mötet mellan praktiker och forskare och genomförs i samarbete med Malmö stad, Kompetenscentrum mot våld i nära relationer.

Latest NewsMore news