lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

EcoCultures

Noden och dess forskningstema

EcoCultures är en mångvetenskaplig forskningsnod inom området Environmental Humanities. EcoCultures fungerar som en katalysator för att främja kulturvetenskaplig forskning och de ämnesöverskridande samarbeten som krävs för att förankra grundläggande humanistiska perspektiv på miljöfrågor, ett område där naturvetenskaperna och de tekniska vetenskaperna länge varit ledande. Nodens forskning förenar olika kulturbegrepp och kretsar kring historiska och samtida frågor. Därmed öppnas nya perspektiv upp och det formuleras utmanande frågeställningar som är av betydelse för humanistisk miljöforskning.

Existerande och förväntade samarbeten

Forskarna inom noden ingår idag i olika nätverk som sträcker sig såväl utöver Lunds universitet som till internationella sammanhang. Noden ska stärka och utveckla samarbetet inom institutionen genom regelbundna lunchmöten, seminarier inom befintliga seminarieserier och organiserande av workshops. Nodens inriktning gör att vi både intresserar oss för aktörer utanför universitetet och blir relevanta samarbetspartners för omgivande samhälle. Vi välkomnar nya samarbeten med externa aktörer.

Pågående projekt och kommande events

Det pågår mycket forskning inom institutionen som ansluter till nodens tema och EcoCultures bidrar till ny forskning genom att vara en forskningsmiljö som samlar och bjuder in forskare.

Avslutade event

Noden har medverkat i arrangemanget av symposiet Visual Cultures: Nature and Environment 25-26 mars 2015 i Lund. Keynotes var Joanna Zylinska (Goldsmiths, University of London) och Malcolm Miles (University of Plymouth). Flera av nodens forskare presenterade. Symposiet var en unik och experimentell hybrid mellan undervisning och forskning. Noden har tillsammans med STS-seminariet bjudit in Astrid Schwarz, Federal Institute of Technology, Zurich, Swedish Ecology at the epistemic front: Einar Naumann's turn from snapshots to epistemic images, 28 maj. Noden har engagerat sig för att tillgängliggöra Naumanns arkivmaterial för kommande forskning.

Det allra första seminariet för EcoCultures tillsammans med Kulturseminariet gästades av Greger Henriksson från KTH som presenterade Starting points and conditions for processes, through which social practices in urban everyday life develop and diversify in promising ways from environmental (sustainability) points of view. Ta gärna kontakt med nodens kontaktperson om du som forskare i fältet vill komma och presentera.

I samband med STS-seminariet presenterade Cecilia Åsberg från Linköping University The Seedbox.

Kontaktperson

Adam Brenthel