lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Medical Humanities Seminar

Medical Humanities seminar har cirka fyra sammankomster per termin där forskare och doktorander presenterar sin pågående forskning kring hälsa, medicin och livsstil. Medical Humanities seminar är ett flervetenskapligt seminarium. Är du intresserad av att presentera din forskning, vänligen kontakta Rachel Irwin.