lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lund Studies in Arts and Cultural Sciences

Lund Studies in Arts and Cultural Sciences är en skriftserie för utgivning av monografier, antologier och sammanläggningsavhandlingar med anknytning till Institutionen för kulturvetenskaper vid Lunds universitet. Ambitionen är att ge möjlighet för institutionens forskare att på ett enkelt och professionellt sätt publicera sina böcker i ett sammanhang av hög vetenskaplig kvalitet, där böckernas även tillgängliggörs som open access.

Beslut om utgivning fattas av seriens redaktionskommitté som bedömer om manus granskats på ett tillfredsställande vetenskapligt sätt. Med detta avses omfattande redaktörsarbete, seminariebehandling och peer review. Genom utgivningsbeslutet står skriftserien som garant för bokens vetenskapliga kvalitet.

Redaktionskommittén representeras av disputerade forskare från institutionens olika avdelningar och består sedan hösten 2016 av Mats Arvidson (musikvetenskap och intermediala studier), Hanna Carlsson (digitala kulturer), Charlotte Christensen-Nugues (idé- och lärdomshistoria), Victoria Höög (idé- och lärdomshistoria), Sara Kärrholm (förlags- och bokmarknadskunskap), Karolina Lindh (biblioteks- och informationsvetenskap), Susann Lundin (etnologi), Gabriella Nilsson (etnologi), Pernilla Rasmussen (modevetenskap), Joacim Sprung (konsthistoria och visuella studier).

Huvudredaktör: Mats Arvidson

ISSN: 2001-7529

'May contain traces of'

'May contain traces of'

Meghan Cridland | 'May contain traces of' An ethnographic study of eating communities and the gluten free diet | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 15 | 2017

Changes to the contemporary food system, including meals and eating patterns, have occurred quickly. One such change over the past 30 years has been the increase of commercially produced foods aimed at food allergies and intolerances and ‘free from’ dieting. The gluten free diet ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Lars-Eric Jönsson | Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 14 | 2017

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Kulturhistoria

Kulturhistoria

Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson (red.) | Kulturhistoria. En etnologisk metodbok | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 13 | 2017

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Poesier & kombinationer

Poesier & kombinationer

Mikael Askander | Poesier & kombinationer. Bruno K. Öijers intermediala poesi | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 12 | 2017

Bruno K. Öijer är ett av de mest centrala namnen i den moderna svenska litteraturen. Alltifrån debuten 1973, med diktsamlingen Sång för anarkismen, till idag har hans dikter nått stora skaror av läsare. Och lyssnare, bör tilläggas, med tanke på att Öijer inte bara har verkat ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Ljud tar plats

Ljud tar plats

Åsa Alftberg, Elisabet Apelmo, Kristofer Hansson (red.) | Ljud tar plats. Funktionshinderperspektiv på ljudmiljöer | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 11 | 2016

Det finns ett stort behov av att bättre förstå de funktions hinder som finns i samhället och som begränsar eller i vissa fall omöjliggör allas aktiva delaktighet i samhällslivet. Den antologi som du nu håller i handen har som målsättning att bidra till att öka förståelsen ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

An Imaginary Musical Road Movie

An Imaginary Musical Road Movie

Mats Arvidson | An Imaginary Musical Road Movie. Transmedial Semiotic Structures in Brad Mehldau's Concept Album "Highway Rider" | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 10 | 2016

An Imaginary Musical Road Movie revolves around two integrated objects: on the one hand, the programmatic and cyclic concept album Highway Rider (2010), which is jazz pianist and composer Brad Mehldau’s most complex instrumental work, and on the other hand transmediality, both as ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

The Drowning World

The Drowning World

Adam Brenthel | The Drowning World. The visual culture of climate change | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 9 | 2016

Läs mer på skriftseriernas hemsida

New Big Science in Focus

New Big Science in Focus

Josephine V. Rekers, Kerstin Sandell (red.) | New Big Science in Focus. Perspectives on ESS and MAX IV | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 8 | 2016

This anthology is about new big science, approached through perspectives from law, sustainability studies, sociology of science and technology, history, human geography and information studies. In focus are the two large experimental facilities being built in Lund: the European Spallation ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Please Be Patient

Please Be Patient

Martin Gunnarson | Please Be Patient. A Cultural Phenomenological Study of Haemodialysis and Kidney Transplantation Care | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 7 | 2016

Please Be Patient examines the practice of haemodialysis and kidney transplantation, the two medical therapies available for persons with kidney failure, from a phenomenological perspective. A basic assumption being made is that contemporary biomedicine is deeply embedded in the cultural, ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Breathing Life into a Standard

Breathing Life into a Standard

Karolina Lindh | Breathing Life into a Standard. The configuration of resuscitation in practices of informing | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 6 | 2015

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Skratt som fastnar

Skratt som fastnar

Fredrik Nilsson, Lars-Eric Jönsson (red.) | Skratt som fastnar. Kulturella perspektiv på skratt och humor | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 5 | 2014

Att skratta är mänskligt. Skrattets betydelser, funktioner och känslor är emellertid knappast universella. De skiftar över tid, rum och sociala sammanhang. I den här boken undersöks bland annat skrattets relation till makt och motstånd samt humorns betydelse i skapande ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Nordic Seniors on the Move

Nordic Seniors on the Move

Anne Leonora Blaakilde, Gabriella Nilsson (red.) | Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 4 | 2013

”I believe that all people need to move about. Actually, some have difficulties in doing so. They stay in their home neighbourhoods where they’ve grown up and feel safe. I can understand that, but my wife and I, we didn’t want that. We are more open to new ideas.” This ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Den nya stadens bibliotek

Den nya stadens bibliotek

Hanna Carlsson | Den nya stadens bibliotek. Om teknik, förnuft och känsla i gestaltningen av kunskaps- och upplevelsestadens folkbibliotek | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 3 | 2013

Folkbiblioteket beskrivs ofta som en av våra mest omtyckta och uppskattade samhällsinstitutioner. Trots detta har både besöken och utlåningen av böcker minskat under senare år, filialer läggs ner och på många håll minskar personalstyrkan. I en tid när böcker kan köpas ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

Modern Genes

Modern Genes

Niclas Hagen | Modern Genes. Body, Rationality and Ambivalence | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 2 | 2013

The main objective of this ethnological compilation thesis is to investigate the linkage between everyday life with a genetic disease and intrinsic patterns of modernity. The thesis is based upon four individual articles each addressing the everyday experience Huntington’s disease. ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida

The return of traditional food

The return of traditional food

Patricia Lysaght, Håkan Jönsson, Anna Burstedt | The return of traditional food | Lund Studies in Arts and Cultural Sciences 1 | 2013

Strongly interdisciplinary in content, the papers in this volume deal with various aspects of the return to popularity of traditional food, from the re-articulation of goat-cheese making in Jämtland, Sweden, to the reinvention of Cinnamon Bread as a commodity under the influence ...

Läs mer på skriftseriernas hemsida