lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

”Käll- och sökkritik i skolan” – nytt forskningsprojekt

2017-02-06

Olof Sundin och Hanna Carlsson, båda forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, medverkar i projektet som Internetstiftelsen finansierar med 500 000 kr.

Om projektet: En av samtidens stora utmaningar ligger i att hantera det överflöd av ofta motstridig information som flödar i sociala medier och på internet. Barn och unga måste dagligen förhålla sig till påståenden och uppgifter i sociala medier, genom sökmotorer och på internet i stort. Detta i ett sammanhang där filterbubblor och faktaresistens uppmärksammas som allt större samhällsproblem. Syftet med projektet är att skapa en fördjupad förståelse för olika sätt att undervisa i informationssökning och källkritik som idag praktiseras i grundskolan, samt för om och hur dessa olika undervisningssätt kan bidra till att förbereda elever för informationssamhällets utmaningar, så som de kommer till uttryck i gymnasieskolan och i elevers vardag.

Senaste nyheterna

Peter Bengtsen presents research in Minsk, Belarus
2017-02-16
On 11 February 2017, Peter Bengtsen gave a presentation entitled "Street art as an object of ...

Adam Brenthel skriver gästkrönika på Vetenskap & Allmänhets blogg VA-bloggen
2017-02-16
I sitt blogginlägg skriver Adam Brenthel, forskare i konsthistoria och visuella studier, om science ...

Artikel i Vogue – "A Smart Take on Fashion by Two Stylish Swedes"
2017-02-10
Philip Warkander, lektor i modevetenskap, intervjuas i Vogue tillsammans med sin medförfattare till ...

”Modeveckan kommer att omvandlas” – Philip Warkander om Stockholms modevecka
2017-02-09
Vad har Stockholms modevecka för mening och framtid och hur förhåller sig branschen till ...

”Käll- och sökkritik i skolan” – nytt forskningsprojekt
2017-02-06
Olof Sundin och Hanna Carlsson, båda forskare i biblioteks- och informationsvetenskap, medverkar i ...

Fler nyheter