lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

”Bilden av fotbollen är påfallande annorlunda än verkligheten” – debattartikel i expressen av Katarzyna Herd

2017-05-31

Katarzyna skriver sin doktorsavhandling i etnologi om historieproduktion och historiebruk i fyra stora svenska fotbollsklubbar. Hon svarar i dagens Expressen på debattartikeln av Katarina Wennstam om att förbjuda högriskmatcher i Sverige under tio år.

Läs debattartikeln i Expressen

Senaste nyheterna

”Åter till alma mater!” artikel i LUM om hemvändarhelgen
2017-11-17
Anna Burstedt intervjuas i LUM om hemvändarhelgen och evenemanget som institutionen hade under ...

Pris från Vetenskapssocieteten i Lund till Tove Paulsson Holmberg
2017-11-16
Tove Paulsson Holmberg, idé- och lärdomshistoria, har fått pris för sin avhandling Onaturlig ...

Anna Burstedt, etnolog, om mat som vi åt på 70-, 80- och 90-talen
2017-11-03
I Allers kommenterar Anna Burstedt den mat vi åt under 70-90-talet och vad som kännetecknar de ...

Medel från Vetenskapsrådet till Jutta Haider och Olof Sundin
2017-11-01
Jutta Haiders och Olof Sundins projekt "Algoritmer och källkritik: Ungas förståelser och samhällets ...

”Livet på läktaren blir avhandling” Katarzyna Herd intervjuas i tidningen Hallå!
2017-11-01
Katarzyna Herd är doktorand i etnologi och intervjuas om sitt ämne för avhandlingen som handlar om ...

Fler nyheter