lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

2017 års Cliopris till Charlie Järpvall

2017-10-04

Charlie Järpvall undervisar inom ABM-programmet på Institutionen för kulturvetenskaper och har själv en utbildning som bibliotekarie från den tidigare bibliotekarieutbildningen i Lund.

Han har skrivit avhandlingen Pappersarbete: Formandet av föreställningar om kontorspapper som medium inom ämnet mediehistoria.

Nu får han Cliopriset med motiveringen "Charlie Järpvall tilldelas Cliopriset 2017 för sin originella avhandling om kontorspapper som medium. Hans mediehistoriska analyser av standardiseringen och rationaliseringen av 1900-talets vardagliga informationssystem – med fokus på A4-papperet, blanketten och maskinskriverskan – fångar modernitetens drömmar och strider om den perfekta kommunikationen."

Läs mer på Clios hemsida

Till artikeln i Svenska Dagbladet

Grattis!

Senaste nyheterna

RJ-medel till Robert Willim
2017-10-20
Robert Willim, forskare i etnologi, har tilldelats medel från Riksbankens jubileumsfond för projekt ...

Ny docent – Sanne Krogh Groth
2017-10-09
Lärarförslagsnämnden för humaniora och teologi har beslutat anta Sanne Krogh Groth som docent i ...

Markus Idvall tilldelas pris av Kungl. Gustaf Adolfsakademien för svensk folkkultur
2017-10-05
Prissumman är 40.000 kronor och motiveringen lyder som följer. ”För framstående bidrag till ...

2017 års Cliopris till Charlie Järpvall
2017-10-04
Charlie Järpvall undervisar inom ABM-programmet på Institutionen för kulturvetenskaper och har ...

Hanna Wittrock – i SVT:s Fråga Lund
2017-10-03
I avsnitt fyra (säsong två) av Fråga Lund deltar Hanna Wittrock som ny panelmedlem och pratar bland ...

Fler nyheter