lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Markus Idvall tilldelas pris av Kungl. Gustaf Adolfsakademien för svensk folkkultur

2017-10-05

Prissumman är 40.000 kronor och motiveringen lyder som följer.

”För framstående bidrag till regionalitetsforskningen samt brobyggande och framgångsrika kulturvetenskapliga undersökningar av patienterfarenheter i den moderna sjukvården.”

Grattis!

Senaste nyheterna

Ny bok! Interpreting the brain in society. Cultural reflections on neuroscientific practices
2017-12-08
En ny bok inom projektet Bagadilico har idag släppts.

”Åter till alma mater!” artikel i LUM om hemvändarhelgen
2017-11-17
Anna Burstedt intervjuas i LUM om hemvändarhelgen och evenemanget som institutionen hade under ...

Pris från Vetenskapssocieteten i Lund till Tove Paulsson Holmberg
2017-11-16
Tove Paulsson Holmberg, idé- och lärdomshistoria, har fått pris för sin avhandling Onaturlig ...

Anna Burstedt, etnolog, om mat som vi åt på 70-, 80- och 90-talen
2017-11-03
I Allers kommenterar Anna Burstedt den mat vi åt under 70-90-talet och vad som kännetecknar de ...

Medel från Vetenskapsrådet till Jutta Haider och Olof Sundin
2017-11-01
Jutta Haiders och Olof Sundins projekt "Algoritmer och källkritik: Ungas förståelser och samhällets ...

Fler nyheter