lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Pris från Vetenskapssocieteten i Lund till Tove Paulsson Holmberg

2017-11-16

Tove Paulsson Holmberg, idé- och lärdomshistoria, har fått pris för sin avhandling Onaturlig födelse: Johan von Hoorn och det obstetriska dilemmat 1680-1730.

Priset från ”Insamlingsstiftelsen Näringslivets Fond för Humanistisk Forskning” delas ut vid Vetenskapssocietetens årsmöte 24 november.

Stort grattis!

Läs mer om Tove Paulsson Holmberg här

Senaste nyheterna

Beviljade bidrag från Vetenskapsrådet
2018-11-05
Grattis till Markus Idvall och Gunilla Törnvall som båda beviljats bidrag från Vetenskapsrådet inom ...

Spikning: En ny teknik gör entré. Stentryckets etablering i Sverige
2018-11-01
Gunnel Hedbergs avhandling i bok- och bibliotekshistoria, spikades 1/11 2018. Disputation äger rum ...

Peter Bengtsen interviewed about Urban Creativity in LUM
2018-11-01
The November issue of LUM includes an interview with co-coordinators of the Pufendorf theme on ...

Orvar Löfgren tilldelas Kungliga Gustav Adolfs Akademiens största pris 2018
2018-10-31
Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi, får priset ur Nils Ahnlunds prisfond för sina ...

Susanne Lundin intervjuas om förfalskade läkemedel i artikel i Aftonbladet
2018-10-31
"Svenskarna privatimporterar läkemedel som aldrig förr, trots att medicinen kan innehålla ...

Fler nyheter