lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

”Åter till alma mater!” artikel i LUM om hemvändarhelgen

2017-11-17

Anna Burstedt intervjuas i LUM om hemvändarhelgen och evenemanget som institutionen hade under lördagen.

Hemvändarhelgen hölls vid Lunds universitet under fredag till söndag 20-22 oktober och institutionen ordnade aktiviteter under fredagen och lördagen.

Läs artikeln här

Senaste nyheterna

Beviljade bidrag från Vetenskapsrådet
2018-11-05
Grattis till Markus Idvall och Gunilla Törnvall som båda beviljats bidrag från Vetenskapsrådet inom ...

Spikning: En ny teknik gör entré. Stentryckets etablering i Sverige
2018-11-01
Gunnel Hedbergs avhandling i bok- och bibliotekshistoria, spikades 1/11 2018. Disputation äger rum ...

Peter Bengtsen interviewed about Urban Creativity in LUM
2018-11-01
The November issue of LUM includes an interview with co-coordinators of the Pufendorf theme on ...

Orvar Löfgren tilldelas Kungliga Gustav Adolfs Akademiens största pris 2018
2018-10-31
Orvar Löfgren, professor emeritus i etnologi, får priset ur Nils Ahnlunds prisfond för sina ...

Susanne Lundin intervjuas om förfalskade läkemedel i artikel i Aftonbladet
2018-10-31
"Svenskarna privatimporterar läkemedel som aldrig förr, trots att medicinen kan innehålla ...

Fler nyheter