lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Senaste nyheterna

Grattis Katarzyna Herd – nydisputerad i etnologi!
2018-11-16
Stort grattis till Katarzyna Herd som 16/11 disputerade i etnologi med avhandlingen ”We can make ...

Ny docent – Johanna Rivano Eckerdal
2018-11-16
Grattis Johanna Rivano Eckerdal som är nybliven docent! Läs mer om Johanna Rivano Eckerdal här

Peter Bengtsen talks about Urban Creativity
2018-11-16
On 8 November 2018, art historian and sociologist Peter Bengtsen gave an open talk at Lunds ...

Beviljade bidrag från Vetenskapsrådet
2018-11-05
Grattis till Markus Idvall och Gunilla Törnvall som båda beviljats bidrag från Vetenskapsrådet inom ...

Spikning: En ny teknik gör entré. Stentryckets etablering i Sverige
2018-11-01
Gunnel Hedbergs avhandling i bok- och bibliotekshistoria, spikades 1/11 2018. Disputation äger rum ...

Fler nyheter