lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jonas Frykman är med i regeringens nytillsatta utbildningsvetenskapliga råd

2014-03-28

Regeringen har utsett ledamöter i ett utbildningsvetenskapligt råd som ska ledas av utbildningsminister Jan Björklund. En av ledamöterna är Jonas Frykman, professor i etnologi.

Regeringen har inrättat ett utbildningsvetenskapligt råd. Syftet är att regeringen ska kunna samråda med rådet i skolfrågor. Rådet leds av utbildningsminister Jan Björklund och består av forskare från olika vetenskapliga discipliner med anknytning till skolan.

 

De personer som ingår i rådet är:

Astrid Pettersson, pedagogik, Stockholms universitet

Caroline Liberg, utbildningsvetenskap, Uppsala universitet

Hans-Albin Larsson, historia, Högskolan i Jönköping

Jan-Eric Gustafsson, pedagogik, Göteborgs universitet

Jonas Frykman, etnologi, Lunds universitet

Maria Jarl, statsvetenskap, Göteborgs universitet

Martin Ingvar, neurovetenskap, Karolinska institutet

Mats Myrberg specialpedagogik, Stockholms universitet

Mikael Lindahl, nationalekonomi, Uppsala universitet

Moira von Wright, pedagogik, Södertörns högskola

Per Thullberg, historia, tidigare Södertörns högskola

Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad

 

Rådet kommer att träffas ett par gånger per termin.

Senaste nyheterna

Peter Bengtsen receives Övralidsstipendiet 2018
2018-10-10
At a ceremony in Missionskyrkan in Linköping on 5 October, Stiftelsen Övralid awarded Peter ...

Har du en ”all-star”-profil på LinkedIn?
2018-10-05
Vi humanister är ofta inte lika aktiva på LinkedIn som många inom andra områden. Varför är det så? ...

Peter Bengtsen named Associate Professor
2018-10-04
At its meeting on 26 September 2018, the Academic Appointments Board for The Joint Faculties of ...

Bokmässan 2018 – samtal med forskare från Institutionen för kulturvetenskaper
2018-10-02
Vid Bokmässan i Göteborg hade vi flera forskare som representerade Institutionen för ...

"Kan en låt avgöra valet?" – musikens roll i valkampanjen
2018-09-28
Vilken roll hade musiken i det politiska spelet inför valet? Thomas Olsson medverkade i Musikguiden ...

Fler nyheter