lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jonas Frykman är med i regeringens nytillsatta utbildningsvetenskapliga råd

2014-03-28

Regeringen har utsett ledamöter i ett utbildningsvetenskapligt råd som ska ledas av utbildningsminister Jan Björklund. En av ledamöterna är Jonas Frykman, professor i etnologi.

Regeringen har inrättat ett utbildningsvetenskapligt råd. Syftet är att regeringen ska kunna samråda med rådet i skolfrågor. Rådet leds av utbildningsminister Jan Björklund och består av forskare från olika vetenskapliga discipliner med anknytning till skolan.

 

De personer som ingår i rådet är:

Astrid Pettersson, pedagogik, Stockholms universitet

Caroline Liberg, utbildningsvetenskap, Uppsala universitet

Hans-Albin Larsson, historia, Högskolan i Jönköping

Jan-Eric Gustafsson, pedagogik, Göteborgs universitet

Jonas Frykman, etnologi, Lunds universitet

Maria Jarl, statsvetenskap, Göteborgs universitet

Martin Ingvar, neurovetenskap, Karolinska institutet

Mats Myrberg specialpedagogik, Stockholms universitet

Mikael Lindahl, nationalekonomi, Uppsala universitet

Moira von Wright, pedagogik, Södertörns högskola

Per Thullberg, historia, tidigare Södertörns högskola

Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad

 

Rådet kommer att träffas ett par gånger per termin.

Senaste nyheterna

Ragni Svensson har tilldelats stipendium av Svenska Akademien ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse
2018-06-15
Ragni får stipendiet för sin avhandling Cavefors. Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska ...

Tor Billgren talar om Ragni Svenssons avhandling i OBS i P1
2018-06-15
Programmet sändes 14 juni: ”Bo Cavefors – den nakne förläggaren”

Gunnar Broberg intervjuades av japansk TV
2018-06-14
Gunnar Broberg, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria, intervjuades idag av japansk TV ...

Matetnologen Anna Burstedt medverkade i nationaldagsfirandet i SVT
2018-06-07
I en direktsänd Nationaldagstalkshow var Anna Burstedt en av de inbjudna gästerna. Bland annat ...

Ny bok! Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse
2018-06-05
”Hur svårt kan det egentligen vara att skilja på mitt och ditt!” Den frågan har du säkert hört ...

Fler nyheter