lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jonas Frykman är med i regeringens nytillsatta utbildningsvetenskapliga råd

2014-03-28

Regeringen har utsett ledamöter i ett utbildningsvetenskapligt råd som ska ledas av utbildningsminister Jan Björklund. En av ledamöterna är Jonas Frykman, professor i etnologi.

Regeringen har inrättat ett utbildningsvetenskapligt råd. Syftet är att regeringen ska kunna samråda med rådet i skolfrågor. Rådet leds av utbildningsminister Jan Björklund och består av forskare från olika vetenskapliga discipliner med anknytning till skolan.

 

De personer som ingår i rådet är:

Astrid Pettersson, pedagogik, Stockholms universitet

Caroline Liberg, utbildningsvetenskap, Uppsala universitet

Hans-Albin Larsson, historia, Högskolan i Jönköping

Jan-Eric Gustafsson, pedagogik, Göteborgs universitet

Jonas Frykman, etnologi, Lunds universitet

Maria Jarl, statsvetenskap, Göteborgs universitet

Martin Ingvar, neurovetenskap, Karolinska institutet

Mats Myrberg specialpedagogik, Stockholms universitet

Mikael Lindahl, nationalekonomi, Uppsala universitet

Moira von Wright, pedagogik, Södertörns högskola

Per Thullberg, historia, tidigare Södertörns högskola

Pernilla Nilsson, naturvetenskapens didaktik, Högskolan i Halmstad

 

Rådet kommer att träffas ett par gånger per termin.

Senaste nyheterna

Street Art and the Environment – a new book by Peter Bengtsen
2018-08-15
Peter Bengtsen recently released his second book on street art. Since the publication of his first ...

”Boken om Bo Cavefors går inte att lägga ifrån sig” – artikel i Sydsvenskan om Ragni Svenssons avhandling
2018-07-05
"Polisrazzior, ekonomiskt fiffel och kulturbråk. Ragni Svenssons bok om den mytiske ...

”Thousands of Swedes are inserting microchips into themselves – here’s why”
2018-06-26
Moa Petersén, universitetslektor i digitala kulturer, skriver om varför så många svenskar satt in ...

Vilka är de starka drivkrafterna bakom fotbollsfansens hängivenhet?
2018-06-25
Katarzyna Herd, doktorand i etnologi, forskar på vad som är så magiskt med fotboll och hur det kom ...

Ragni Svensson har tilldelats stipendium av Svenska Akademien ur Stina och Erik Lundbergs stiftelse
2018-06-15
Ragni får stipendiet för sin avhandling Cavefors. Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska ...

Fler nyheter