lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Organisation

Avdelningar

Avdelningen för ABM

Avdelningen för Bokhistoria

Avdelningen för Digitala kulturer

Avdelningen för Etnologi

Avdelningen för Förlags- och bokmarknadskunskap

Avdelningen för Idé- och lärdomshistoria

Avdelningen för Intermediala studier

Avdelningen för Konsthistoria och visuella studier

Avdelningen för Kulturadministration

Avdelningen för Modevetenskap

Avdelningen för Musikvetenskap

Ljudmiljöcentrum

Centrum för Öresundsstudier

Personal inom avdelningarna