lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Institutionsstyrelse

Institutionsstyrelsen består av 1 ordförande, 8 lärarrepresentanter, 2 övrig personal (T/A-personal och forskare/adjunkt/postdoktor), 1 representant för centrumbildningarna samt 3 studeranderepresentanter (1 doktorand och 2 studenter).

Ledamöter för mandatperioden 2018-01-01 – 2020-12-31

Monica Libell, ordförande och prefekt
Jonas Hansson, idé- och lärdomshistoria
Sanne Krogh Groth, musikvetenskap
Sara Kärrholm, förlags- och bokmarknadskunskap samt intermediala studier
Max Liljefors, konsthistoria och visuella studier
Kristina Lundblad, bokhistoria
Björn Magnusson Staaf, ABM
Karin Salomonsson, etnologi
Robert Willim, digitala kulturer samt modevetenskap
Åsa Lundgren, övriga anställda: T/A-personal
Thomas Olsson, övriga anställda: forskare/adjunkt/postdoktor
Markus Idvall, centrumbildningarna
Doktorandrepresentant
Studeranderepresentant
Studeranderepresentant

Sekreterare: Valeria Naters, utbildningsadministratör

Sammanträdestider 2018

Sammanträdena hålls på tisdagar 13.15-15 i LUX:C436, om inget annat anges.

tisdag 13 februari

tisdag 20 mars

tisdag 24 april strategidag, 9-15 (obs tiden!)

tisdag 29 maj

tisdag 21 augusti

tisdag 18 september

tisdag 6 november

onsdag 5 december (obs dagen!)