lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Personal

Institutionen för kulturvetenskaper

Monica Libell, prefekt

046–222 09 48

Karin Salomonsson, stf prefekt

046–222 09 58

Olof Sundin, biträdande prefekt

046–222 09 66

Magnus Wikdahl, biträdande prefekt

046–222 75 64


Administration

Christel Anderberg, administrativ chef, ekonom, inköpssamordnare

046–222 09 57

Henrik Brissman, katalogadministratör, studievägledare, utbildningsadministratör

046–222 46 99

Anna Burstedt, studievägledare

046–222 94 33

Malin Dormer, studievägledare

046–222 09 45

Johan Gunnarsson, ekonom

046–222 97 69

Yvonne Lovén, utbildningsadministratör

046–222 31 40

Åsa Lundgren, kommunikatör

046–222 41 02

Valeria Naters, utbildningsadministratör

046–222 31 40

Sigrid Nilsson, projektassistent

Susann Roos, utbildningsadministratör

046–222 31 40

Susan Su, ekonom

046–222 09 62

Ingmarie Wate, ekonom

046–222 75 60


Avdelningen för ABM

Cecilia Andersson, doktorand

Line Breian, gästlärare, universitetsadjunkt

046–222 31 34

Hanna Carlsson, universitetslektor

046–222 231 34

Lisa Dahlquist, doktorand

046–222 30 22

Jonas Fransson, forskare

Charlotte Hagström, docent

046–222 68 15

Jutta Haider, docent, universitetslektor

046–222 04 58

Fredrik Hanell, doktorand

046–222 30 22

Isto Huvila, gästlärare

Tobias Idberg, lärare

Lars Ilshammar, gästlärare

Ulrika Karlsson, bibliotekarie

046–222 31 28

Anna Kindvall, lärare

Sara Kjellberg, forskare

046–222 91 67

Emelie Lindberg, projektassistent

Karolina Lindh, universitetslektor

046–222 91 67

Linnéa Lindsköld, forskare

046–222 94 42

Arwid Lund, universitetslektor

Björn Magnusson Staaf, docent, lärare

046–222 30 76

Anja Petersen, lärare

Johanna Rivano Eckerdal, universitetslektor

046–222 30 35

Nora Schmidt, doktorand

046–222 30 22

Olle Sköld, universitetsadjunkt

Patrik Sonestad, lärare

Olof Sundin, professor

046–222 09 66


Avdelningen för bokhistoria

Gunnel Hedberg, doktorand

Anja Hoppe, bibliotekarie

046–222 90 34
046–222 32 23

Henrik Horstbøll, professor

046–222 31 42

Kinga Kasperek, doktorand

Kristina Lundblad, docent, universitetslektor

046–222 41 71

Eva Nylander, lärare

Jan-Eric Olsén, lärare

Maria Simonsen, lärare

Per Stobaeus, lärare

Arina Stoenescu, doktorand

046–222 02 88

Ragni Svensson, doktorand

046–222 41 87

Gunilla Törnvall, universitetslektor

046–222 42 71


Avdelningen för digitala kulturer

Hanna Carlsson, universitetslektor

046–222 31 34

Jessica Enevold, lärare

046–222 04 19

Jonnie Eriksson, universitetslektor

Jutta Haider, universitetslektor

046–222 04 58

Ulrika Karlsson, bibliotekarie

046–222 31 28

Sara Kärrholm, lärare

046–222 33 35

Daniel Persson, lärare

Moa Petersén, koordinator, lärare

046–222 09 50

Robert Willim, lärare

046–222 75 65


Avdelningen för etnologi

Åsa Alftberg, forskare

046–222 40 55

Nils-Arvid Bringéus, professor emeritus

Anna Burstedt, doktorand

046–222 94 33

Ingela Byström, projektassistent

046–222 30 28

Meghan Cridland, doktorand

046–222 75 66

Emma Eleonorasdotter, doktorand

046–222 95 14

Jessica Enevold, lärare

046–222 04 19

Susanne Ewert, doktorand

Jonas Frykman, professor emeritus

Lizette Gradén, forskare

Martin Gunnarson, doktorand

08–608 48 01

Karin Gustavsson, forskare

046–222 95 14

Charlotte Hagström, docent, universitetslektor

046–222 68 15

Jenny Hallström, bibliotekarie

046–222 90 34

Kristofer Hansson, docent

046–222 83 92

Katarzyna Herd, doktorand

046–222 75 66

Markus Idvall, docent, universitetslektor

046–222 09 49

Niklas Ingmarsson, doktorand

046–222 75 66

Rachel Irwin, forskare

Rauni Janser, doktorand

Håkan Jönsson, docent, universitetslektor

046–222 95 12

Lars-Eric Jönsson, professor

046–222 43 11

Helena Larsson, doktorand

046–222 95 14

Rui Liu, projektassistent

Susanne Lundin, professor

046–222 41 79

Orvar Löfgren, professor emeritus

Inger Lövkrona, professor emerita

Christopher Martin, doktorand

Gabriella Nilsson, docent, universitetslektor

046–222 39 66

Thomas O'Dell, professor

046–222 76 87

Marsanna Petersen, projektassistent

046–222 09 41

Jon Thor Petursson, doktorand

046–222 75 66

Karin Salomonsson, docent, universitetslektor

046–222 09 58

Magnus Wikdahl, universitetslektor

046–222 75 64

Robert Willim, docent

Andréa Wiszmeg, doktorand

046–222 95 14

Lynn Åkesson, professor

046–222 41 29


Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

Anja Hoppe, bibliotekarie

046–222 90 34
046–222 32 23

Sara Kärrholm, docent, universitetslektor

046–222 33 35

Ann Steiner, docent, universitetslektor

046–222 84 69


Avdelningen för idé- och lärdomshistoria

Henrik Brissman, lärare

046–222 46 99

Gunnar Broberg, professor emeritus

046–222 75 89

Anna Cappi, doktorand

Charlotte Christensen-Nugues, docent, universitetslektor

046–222 09 63

David Dunér, professor

046–222 09 61

Jonnie Eriksson, universitetslektor

Fernando Flores, docent

046–222 31 79

Bruno Hamnell, doktorand

046–222 02 88

Martin Hansen-Chernetskiy, doktorand

046–222 75 63

Jonas Hansson, docent

046–222 41 93

Agneta Helmius, lärare

Gustav Holmberg, forskare

046–222 39 65

Victoria Höög, docent

046–222 75 99

Jimmy Jönsson, doktorand

Thomas Kaiserfeld, professor

046–222 45 08

Monica Libell, forskare

046–222 09 48

Anna Lindén, doktorand

Svante Nordin, professor emeritus

046–222 75 92

Matthew Norris, projektledare

Tove Paulsson Holmberg, doktorand

046–222 46 92

Kristiina Savin, lärare, projektledare

Stefan Stenudd, doktorand

Anna Tunlid, forskare

046–222 41 28

Ingrid Wållgren, doktorand


Avdelningen för intermediala studier

Mats Arvidson, docent, universitetslektor

046–222 40 87

Mikael Askander, universitetslektor

046–222 43 05

Heidrun Führer, universitetslektor

046–222 32 52

Janneke Schoene, lärare

Cathrin Viltefjäll, bibliotekarie

046–222 93 08
046–222 32 15


Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

Peter Bengtsen, lärare, universitetslektor

046–222 38 06

Adam Brenthel, forskare

046–222 94 42

Björn Fritz, universitetsadjunkt

046–222 09 44

Ylva Haidenthaller, doktorand

Cecilia Hildeman Sjölin, universitetslektor

046–222 33 61

Måns Holst-Ekström, universitetsadjunkt

046–222 09 40

Erika Larsson, doktorand

046–222 09 50

Lila Lee-Morrison, doktorand

Max Liljefors, professor

046–222 83 94

Sten Åke Nilsson, professor emeritus

Moa Petersén, lärare

046–222 09 50

Ludwig Qvarnström, universitetslektor

046–222 83 96

Sven Sandström, professor emeritus

Kristina Sjögren, doktorand

Jan-Gunnar Sjölin, professor emeritus

Joacim Sprung, universitetslektor

046–222 31 41

Ellen Suneson, doktorand

046–222 40 55

Cathrin Viltefjäll, bibliotekarie

046–222 93 08
046–222 32 15

Torsten Weimarck, professor emeritus

Negar Zojaji, doktorand


Avdelningen för kulturadministration

Mats Arvidson, lärare

Mikael Askander, lärare

Cathrin Viltefjäll, bibliotekarie

046–222 93 08
046–222 32 15


Avdelningen för modevetenskap

Heidrun Führer, lärare

Agneta Helmius, lärare

046–222 09 62

Ulrika Karlsson, bibliotekarie

046–222 31 28

Pernilla Rasmussen, universitetslektor

046–222 83 93

Emma Severinsson, lärare

Philip Warkander, universitetslektor

042–35 65 17

Hanna Wittrock, lärare

070–471 24 33

Josefine Östrup Backe, utbildningsadministratör

042–35 66 63


Avdelningen för musikvetenskap

Folke Bohlin, professor emeritus

Annika Dacke, lärare

Bengt Edlund, professor emeritus

Olle Edström, lärare

Sanne Krogh Groth, universitetslektor

Magnus Gustafsson, doktorand

Mats Johansson, lärare

Thomas Olsson, lärare

046–222 32 75

Martina Tomner, lärare

Cathrin Viltefjäll, bibliotekarie

046–222 93 08
046–222 32 15

Eyolf Østrem, lärare


Centrum för Öresundsstudier (CORS)

Mia Krokstäde, koordinator

046–222 46 19

Daniel Mårs, projektassistent

Fredrik Nilsson, avdelningsföreståndare

Isabel Rescala, projektassistent


Ljudmiljöcentrum

Frans Mossberg, forskare

046–222 09 46