lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Min forskningsinriktning kan beskrivas som global idéhistoria och med det menar jag den forskning som behandlar utvecklingen av kommunikationen mellan olika kulturer under längre perioder. Min forskning inkluderar t. ex studier av moderniteten och postmoderniteten och deras inbördes relationer. Jag har följt utvecklingen av kommunikationens globaliseringen från den tidiga moderna Europa fram till den digitala kommunikationen. Tillsammans med forskare från Spanien och Latinamerika har jag har varit engagerad i utvecklingen av flera tvärvetenskapliga humanistisk-informatiska projekt som studerade de pedagogiska problemen som är relaterade till utbildningens digitalisering. Jag är anknutet forskningsgrupper i humanistisk informatik vid Alcalá universitetet i Madrid och till media och kommunikationsvetenskap vid Tecnológico de Monterrey i Mexiko.

Forskning

Om forskningen

Min forskningsinriktning skulle kunna beskrivas som ”global idéhistoria”. Med ”global idéhistoria” menar jag den forskning som behandlar globaliseringsprocessens idéhistoria i skilda perioder och inom olika forskningsområden. Avgörande för definitionen är behandlingen av nutida kommunikationshistoria och nutida teknikhistoria. I detta avseende har min forskning omfattat huvudsakligen 1500- och 1600-talet samt 1900-talet. I avseende till forskningsområde har jag forskat inom allmän kulturhistoria, politiskt och socialt tänkande, teknikens idéhistoria och vetenskapshistoria samt kommu-nikationshistoria. Länken mellan perioderna och forskningsområdena har för mig varit studier i kulturmötenas kunskapsteoretiska problem.Man skulle kunna sammanfatta min aktuella forskning som ett försök att svara på frågan: Vilken är humanioras samhällsnytta? Det angreppssätt jag valt, utgår från en definition av den humanistiska praxis som en särskild typ av teknologi. Jag definierar detta särskilda handverkande som ”bruten teknologi” och arbetar med produktionen av en encyklopedi av olika sorters brutna teknologier.

Publikationer

Böcker (17 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (9 st)
Konferensbidrag (4 st)
Working papers (2 st)
Övrigt (2 st)

Övriga uppdrag och meriter

§ Tidskriftredaktör Heterogenesis; Tidskrift för Visuell Konst. Asociación de Amigos del Arte Mulato Gil, Lund (1995-2009). http://www.heterogenesis.com/

§ Grundare och samordnare av Latinamerikas Virtuella Universitet (1996).
http://uvla.blogg.lu.se

§ Utsedd gästprofessor vid Universidad de San Juan, Argentina (1999).

§ Member of the Executive Council of the International Commission of Science and Cultural Diversity (IASCUD). International Association of the History of Science (2000).

§ Föreståndare för Seminarium i Latinamerikas filosofi och idéhistoria inom ämnet Idé – och lärdomshistoria i Lund (sedan 2001).

§ Gästforskare vid Biblioteca Nacional i Uruguay. Departamento de Investigaciones (2013).

§ Utsedd fri professor Universidad de la República Uruguay (2015)

Fernando Flores

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Fernando Flores kan inte längre nås via institutionen/enheten.