lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Biblioteks- och informationsvetenskap: Bibliotek som institution, funktion och fenomen

ABMM50

Kurskod: ABMM50
Engelsk titel: Library and Information Studies: The Library as Institution, Function, and Phenomenon
Högskolepoäng: 7,5
Programtillhörighet: Ingår i Masterprogram i ABM, biblioteks- och informationsvetenskap

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2017.

Kurstillfälle: höstterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid

Introduktionsmöte: 2017-10-30 kl. 09.15 – 10.00: LUX B240

Lärare: Hanna Carlsson, Madeleine Dutoit, Jutta Haider, Fredrik Hanell, Charlie Järpvall, Sara Kjellberg, Emma Peterson, Nora Schmidt, Olof Sundin

Beskrivning

I kursen diskuteras ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap med dess centrala begrepp och teorier. Samtidigt studeras verksamhetsfältet i form av bibliotek och bibliotekarier, dess utveckling och samtida förutsättningar. Viktiga inslag är frågor om hur dokument produceras och kommuniceras samt vilken roll bibliotek spelar i processen.

Kursen ingår även i Masterprogram i arkivvetenskap, biblioteks- och informationsvetenskap respektive Museologi (ABM).

Delkurser
  1. Gruppuppgift, 1,5 hp
  2. Textseminarium, 1 hp
  3. Artikel inklusive kamratgranskning, 5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.