lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Bokhistoria: Kandidatkurs

BBHK02

Kurskod: BBHK02
Engelsk titel: Book History: Level 3 - B.A. Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är för höstterminen 2018.

Kurstillfälle: höstterminen 2018
Studiesätt: halvfart, blandade tider
Kursperiod: 2018-09-03 – 2019-06-09
Behörighet: Grundläggande samt BBHA23 Bokhistoria: Fortsättningskurs eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-32081

Beskrivning

Kursen behandlar den bokhistoriska forskningsprocessens teori och praktik genom en delkurs kring ämnets teorier och metoder, en temainriktad fördjupningskurs samt genom det handledda arbetet med kandidatuppsatsen.

Detta ämne kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180hp).

Delkurser
  1. Bokvetenskaplig teori och metod, 7,5 hp
  2. Temakurs, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Lund, halvfart 50%
3 september 2018 – 9 juni 2019

Öppnas för anmälan 16 mars 2018

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Bokhistoria: Kandidatkurs är 50 000 SEK.