lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs

ILHA01

Kurskod: ILHA01
Engelsk titel: History of Ideas: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-08-28 – 2018-01-14
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-31201

Introduktionsmöte: 2017-08-28 kl. 13.15 – 15.00: LUX B152

Lärare: Charlotte Christensen-Nugues, Jonas Hansson, Victoria Höög, Jimmy Jönsson, Monica Libell, Svante Nordin, Matthew Norris, Ingrid Wållgren

Beskrivning

Idé- och lärdomshistoria behandlar idéernas historia och vetenskapshistoria från antiken till idag. Ämnet försöker fånga in olika epokers och samhällsgruppers världsbilder, det som är kännetecknande för en tidsålder och en kultur.

Särskilda områden som studeras utöver de filosofiska, religiösa och politiska idéernas och naturvetenskapernas historia, är medicinens och teknikens historia, på senare år även könssystemens historia.

Du kommer att ställas inför frågor som rör uppfattningen om Gud, Naturen, Människan, Samhället och Historien. Du kommer inom kursen att diskutera idéspridningen, hur teorier och synsätt förflyttat sig, mottagits och förvandlats. 

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser
  1. Antiken och medeltiden, 6,5 hp
  2. Renässansen och den vetenskapliga revolutionen, 6,5 hp
  3. Upplysningen och romantiken, 6,5 hp
  4. Den moderna världsbildens framväxt, 6,5 hp
  5. Projektarbete, 4 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
3 september 2018 – 20 januari 2019

Öppnas för anmälan 16 mars 2018

Utbildningstillfällen – vårterminen 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
15 januari 2018 – 3 juni 2018

Öppen för sen anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Idé- och lärdomshistoria: Grundkurs är 50 000 SEK.