lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Idé- och lärdomshistoria: Tänkandets klassiker

ILHB18

Kurskod: ILHB18
Engelsk titel: Classics of Thought
Högskolepoäng: 7,5

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2017. Kursen ges även höstterminen 2018. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2017
Studiesätt: trekvartsfart, kvällstid
Kursperiod: 2017-08-29 – 2017-10-10
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-31231

Introduktionsmöte: 2017-08-29 kl. 17.00 – 20.00: LUX C337

Lärare: Charlotte Christensen-Nugues, Bruno Hamnell, Jonas Hansson, Jimmy Jönsson, Matthew Norris, Kristiina Savin, Ingrid Wållgren

Beskrivning

I kursen behandlas några verk som haft ett bestämmande inflytande på tänkandets utveckling, inom områden som politisk teori, filosofi, teologi, natur- och samhällsvetenskap. De behandlade verken är klassiker i den meningen att man ständigt har återvänt till dem och argumenterat för och mot de åsikter och teser som däri kommer till uttryck. Med andra ord är de klassiker därför att de är tänkvärda. Men – vilket du kommer att upptäcka – också därför att de är läsvärda.

Under kursens gång sätts respektive verk i ett idéhistoriskt sammanhang med mindre kända författares skrifter och de debatter som var aktuella vid verkets tillkomst. Därigenom får du tillgång till redskap för att förstå varför författaren argumenterar såsom han eller hon gör samt en fördjupad kunskap om de i verket förekommande nyckelbegreppen.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Kvällstid Lund, trekvartsfart 75%
4 september 2018 – 9 oktober 2018

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Idé- och lärdomshistoria: Tänkandets klassiker är 12 500 SEK.