lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs

ILHK02

Kurskod: ILHK02
Engelsk titel: History of Ideas: Level 3 - B.A. Course
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Informationen nedan är från höstterminen 2017. Kursen ges även innevarande termin. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-08-28 – 2018-01-14
Behörighet: Grundläggande samt Idé- och lärdomshistoria: Fortsättningskurs (ILHA20) eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod: LU-31221

Introduktionsmöte: 2017-08-29 kl. 15.00 – 16.00: LUX C317

Lärare: Victoria Höög

Delkursinformation
  1. Teorier och metoder i de historiska vetenskaperna, 7,5 hp
  2. Forskningsprocessen, 7,5 hp
  3. Examensarbete, 15 hp
Beskrivning

Kursens syfte är att ge en fördjupad förståelse av den idéhistoriska forskningen.

I kursen studeras teoretiska och metodologiska perspektiv med relevans för det idéhistoriska forskningsområdet. Här förbereds också uppsatsarbetet genom att studenterna får tillägna sig praktiska forskningsfärdigheter.

Kursen avslutas med att studenten producerar ett examensarbete i form av en uppsats. Examensarbetet skall muntligen försvaras vid det seminarium som avslutar kursen. I examinationsuppgiften ingår dessutom opponerande på ett annat examensarbete.

Idé- och lärdomshistoria kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Utbildningstillfällen – höstterminen 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
3 september 2018 – 20 januari 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Idé- och lärdomshistoria: Kandidatkurs är 50 000 SEK.