lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs

KOVA14

Kurskod: KOVA14
Engelsk titel: Art History of the Western World - Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2017. Kursen ges även höstterminen 2018. Välj termin ovan för mer information!

Kurstillfälle: höstterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-08-28 – 2018-01-14
Behörighet: Grundläggande behörighet + Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet 1/A1)
Anmälningskod: LU-31501

Introduktionsmöte: 2017-08-28 kl. 10.15 – 11.00: LUX C126

Lärare: Björn Fritz, Cecilia Hildeman Sjölin, Max Liljefors, Joacim Sprung

Beskrivning

Kursen ger en översiktlig presentation och problematisering av huvuddragen i den västerländska konsthistoriska kanonbildningen.

Studieobjekten utgörs av en mångfald olika slags verk: konstbilder, massproducerade bilder och fotografi, arkitektur och stadsbyggnad m m. Studieobjekten diskuteras både i förhållande till den kultursituation i vilken de uppkommit, till konst- och bildtraditionen, till de individuella upphovsmännen och från utgångspunkter som är relaterade till aktuella förhållanden av olika slag.

Kursen omfattar även praktiska övningar i beskrivning och tolkning inför originalverk, liksom i att uttrycka iakttagelserna muntligt och skriftligt i seminarieuppgifter och hemskrivningar. Frågor kring upplevelse, beskrivning och tolkning är centrala.

Konsthistoria och visuella studier kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser
  1. Västerlandets konsthistoria från antiken till 1400, 7,5 hp
  2. Västerlandets konsthistoria 1400-1800, 7,5 hp
  3. Västerlandets konsthistoria 1800-1900, 7,5 hp
  4. Västerlandets konsthistoria från 1900 till idag, 7,5 hp

Utbildningstillfällen – höstterminen 2018

Second Admission Round / Nationell ansökningsomgång

Dagtid Lund, heltid 100%
3 september 2018 – 20 januari 2019

Stängd för anmälan

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.

Anmälningsavgiften är 900 kronor. Studieavgiften för Konsthistoria och visuella studier: Västerlandets konsthistoria - grundkurs är 50 000 SEK.

Kursansvarig

Cecilia Hildeman Sjölin

Telefon 046-222 33 61
E-post cecilia.hildeman_sjolinkultur.luse
Rum LUX:C435