lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Musikvetenskap: Grundkurs

MUVA01

Kurskod: MUVA01
Engelsk titel: Musicology: Level 1
Högskolepoäng: 30

Termin:

OBS! Kursen ges inte innevarande termin. Informationen nedan är från höstterminen 2017.

Kurstillfälle: höstterminen 2017
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2017-08-30 – 2018-01-14
Behörighet: Grundläggande behörighet
Anmälningskod: LU-32801

Introduktionsmöte: 2017-08-28 kl. 14.15 – 16.00: LUX B251

Lärare: Sanne Krogh Groth, Samuel Hällkvist, Thomas Olsson

Beskrivning

Grundkursen består av fyra delkurser där var och en är på 7,5 hp. På delkursen Metoder och teorier får du efter den första tidens musikteoretiska undervisning en fördjupning i ämnet genom olika aspekter av musikvetenskapliga metoder och teorier. Bland annat behandlas musikalisk mångkultur, musik & medier, musikbegreppet och reception.

De övriga tre delkurserna ger studenterna musikhistoriska – och i mindre omfattning musikteoretiska och -sociologiska – kunskaper inom fälten konstmusik (från andra hälften av 1700-talet till i dag), jazz respektive rock. Undervisningen omfattar lärarledda lektioner, hemuppgifter samt repertoarlyssning.

Musikvetenskap kan läsas som fristående kurser från grundkurs till kandidatkurs (1-90 hp) och kan utgöra huvudområde i examen på grundnivå (t.ex Filosofie kandidatexamen 180 hp).

Du hittar mer information om hur du utformar din examen här: http://www.kultur.lu.se/utbildning/vagar-till-examen.

Delkurser
  1. Metoder och teorier, 7,5 hp
  2. Från wienklassicism till postmodernism, 7,5 hp
  3. Jazz, 7,5 hp
  4. Rock, 7,5 hp

Observera!

Kursen är inte öppen för anmälan via antagning.se / universityadmissions.se kommande termin. Kontakta institutionen för mer information!

Information om anmälan

Du anmäler dig till våra kurser och program på antagning.se. Där kan du sedan följa din anmälan och kontrollera att dina meriter registrerats. Det är även där du loggar in för att svara på ditt antagningsbesked.

Ansökningsperioden är mars–april för höstterminen och september–oktober för vårterminen.

Sen anmälan

Alla utbildningar stänger för anmälan, efter att sista anmälningsdatum har passerat.

Kurser och program som har platser kvar, öppnar för sen anmälan efter första urvalet. Dessa utbildningar är märkta "Öppen för sen anmälan" på antagning.se.

International student?

Make your application in the First Admission Round at universityadmissions.se.

Application period October–January for autumn semester and June–August for spring semester.

First or Second Admission Round?

All international students are encouraged to apply to the First admission round. This round takes place many months before the start of a semester and gives students the time they need to pay their tuition fees, apply for and receive their residence permit (if required), find housing, etc.

The Second admission round is an alternative for students from EU/EEA countries as they do not need a residence permit. Non-EU/EEA students will most likely not have enough time to obtain their permit before the start of the semester. However, even EU/EEA students are advised to apply during the First admission round, as some programmes can be applied for only in the January round. Also, this provides applicants with an admission decision much earlier, which is helpful in making decisions about their studies.

Anmälnings- och studieavgifter för medborgare utanför EU/EES

Avgifterna gäller alltså inte dig som är medborgare i Sverige, något annat EU- eller ESS-land eller Schweiz. Läs mer om anmälnings- och studieavgifter.