lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Kontakt

Besöksadress

Helgonavägen 3
223 62 Lund

Leveransadress

Helgonavägen 3
Entré D
223 62 Lund

Postadress

Box 192
221 00 Lund

Hämtställe: 30

Fakturaadress

Box 188
221 00 Lund

Telefon

046–222 64 70 (reception)

Föreståndare

Charlotte Tornbjer
E-post
: charlotte.tornbjerht.luse
Telefon
: 046–222 64 74
Rum
: LUX: B369

Kontaktuppgifter till institutionerna:

Kontaktuppgifter till övriga: