lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Lokalbokning

Lokalbokning

För information och mall för schemaläggning gå in på:
http://internt.ht.lu.se/intranat/it/tips-och-rad/timeedit/

Institutionerna bokar själva de egna konferens- och möteslokalerna. 

Lokalbokarna hjälper till med alla andra typer av bokningar, kontakta schemalux.luse.  

OBS! HT-studenter kan boka grupprum hos receptionen!

Vill du boka lokal på LUX, men tillhör inte huset?

Kontakta schemalux.luse

Vill du boka LUX aula?

Kontakta lokalbokningbygg.luse