lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Om LUX

Välkommen till LUX

Välkommen till Lunds universitets humanist- och teologcentrum LUX!

De institutioner som finns på LUX är Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Institutionen för kulturvetenskaper, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Historiska institutionen samt Filosofiska institutionen. Även kansliet för humaniora och teologi, Humanistlaboratoriet och HT-biblioteken finns på LUX.

Leveransadress: Helgonavägen 3, entré D, 223 62 Lund 

Postadress: Institutionens namn, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund

Besöksadress: Helgonavägen 3

Hämtställe: 30

Faxnummer: 046-222 32 28