lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Andreas Önnerfors (f. 71) disputerade år 2003 med en avhandling om de kulturella förbindelserna mellan Sverige och dess besittning på tysk botten, Svenska Pommern (Svenska Pommern-kulturmöten och identifikation 1720-1815, online på www.lub.lu.se/luft/diss/hum_250/hum_250_transit.html). I sin postdoktorala forskning fokuserade Andreas Önnerfors på det svenska 1700-talsfrimureriet och dess kontakter till den europeiska upplysningen samt arbetade med presshistoriska perspektiv på vetenskapshistorien.

Mellan 2003 och 2007 var Andreas Önnerfors huvudsakligen verksam vid Lunds universitet som postdoc och som lärare. Mellan 2007 och 2010 har han varit affilierad vid universitet i Tyskland, Frankrike och England.

För närvarande arbetar Andreas Önnerfors med Jacob Pontusson de la Gardies dagbok och korrespondens från tiden i Wien kring 1800 samt med ett projekt om Japanresenären Thunbergs reception i Tyskland.

Den mest uppdaterade informationen kommer att läggas ut på academia.edu

Forskning

Avslutade projekt

Om forskningen

“Transnational” processes of cultural transfer and cultural identification process in (early) modern Europe

To summarize my research on PhD- and postdoctoral level, the focus lies on transfer of cultures and cultural practices predominantly in European space, crossing cultural, linguistic and political boundaries between 1648-1848 (that is roughly between the Peace of Westphalia and the emancipatory national revolutions in Europe). I am particularly interested in approaches developed by trans-national history, conscious about that it is delicate to use the
term ‘national’ before the formation of the classical national state (a theory that on good grounds can be disputed). Furthermore I am strictly against to apply ‘methodological nationalism’ to any research of early modern European space, it does e.g. not make sense to study the history of the Old German empire with the current borders of Germany in mind. I have developed my research in some edited volumes and around fifty papers and these can be
subdivided in different clusters (with some overlaps).

(1) Agents and carrier-groups of cultural transfer in Europe: associational life
(2) Modes of cultural transfer in Europe: press history, translation, correspondence
(3) Intellectual history
(4) Zones and expressions of cultural encounters in early modern Europe
(5) European studies

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (15 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Konferensbidrag (10 st)
Rapporter (5 st)
Working papers (7 st)
Övrigt (1 st)

Övriga uppdrag och meriter

Andreas Önnerfors

Lärare
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post andreas.onnerforskultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00, Lund

Internpost hämtställe 30

Länkar