lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Andreas Önnerfors (f. 71) disputerade år 2003 med en avhandling om de kulturella förbindelserna mellan Sverige och dess besittning på tysk botten, Svenska Pommern (Svenska Pommern-kulturmöten och identifikation 1720-1815, online på www.lub.lu.se/luft/diss/hum_250/hum_250_transit.html). I sin postdoktorala forskning fokuserade Andreas Önnerfors på det svenska 1700-talsfrimureriet och dess kontakter till den europeiska upplysningen samt arbetade med presshistoriska perspektiv på vetenskapshistorien.

Mellan 2003 och 2007 var Andreas Önnerfors huvudsakligen verksam vid Lunds universitet som postdoc och som lärare. Mellan 2007 och 2010 har han varit affilierad vid universitet i Tyskland, Frankrike och England.

För närvarande arbetar Andreas Önnerfors med Jacob Pontusson de la Gardies dagbok och korrespondens från tiden i Wien kring 1800 samt med ett projekt om Japanresenären Thunbergs reception i Tyskland.

Den mest uppdaterade informationen kommer att läggas ut på academia.edu

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (5 st)
Artiklar (8 st)
Bokkapitel (15 st)
Encyklopediartiklar (2 st)
Konferensbidrag (10 st)
Rapporter (5 st)
Working papers (7 st)
Övrigt (1 st)
  • Önnerfors, A. (2010). Journal for Research into Freemasonry and Fraternalism. Equinox.

Övriga uppdrag och meriter

Andreas Önnerfors

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Andreas Önnerfors kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länkar