lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Anna Burstedt

Jag är fil. Mag, och doktorand i etnologi vid Lunds Universitet. Min avhandling har arbettiteln "Matkultur på menyn" och handlar om konsumtion och produktion av etnisk mat i restaurangmiljöer.

Jag antogs som doktorand 1997 men har under åren undervisat inom flertalet högskole- och universitetsutbildningar (Etnologi Lunds Universitet, Lärarutbildningen Malmö Högskola, Service Management Campus Helsingborg, Mat och Måltid Högskolan Kristianstad) och därav har avhandlingen kommit en del i andra hand.

Jag är för närvarande Studievägledare på Institutionen för Kultruvetenskap men arbetar också med att avsluta min avhandling.


Forskning

  • Avslutade projekt

Innehållsansvarig: Anna Burstedt
Sidinnehåll uppdaterat: 2012-10-24

Anna Burstedt

Kontaktinformation

Anna Burstedt
Doktorand
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

E-post

Telefon 046–222 94 33

Besöksadress
Finngatan 8 och 10

Postadress
Box 117, 221 00 LUND

Hämtställe 59