lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag har en masterexamen i grafisk design och illustration från Konstfack och vill genom mitt arbete bidra till en bättre kommunikation genom typografi och grafisk design. Jag anser att bra design gör skillnad i våra liv eftersom design arbetar med struktur, funktion och estetik. Jag är verksam som översättare från och till rumänska, tycker om att arbeta med barnkultur och designa böcker som utforskar gränserna mellan textuell och visuell kommunikation. Jag driver också mikroförlaget pionier press som ger ut tvåspråkiga barn- och ungdomsböcker, böcker om typografi och med rumänskt tema.

Mitt forskningsområde är typografi med fokus på relationen mellan typografi och politik. Just nu forskar jag om typografi och politik i dagspressen i Rumänien under perioden 1948–1989. Hur såg det typografiska landskapet ut och vilken roll spelade typografin i förmedlingen av politiska budskap under kommunisttiden?

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Övriga uppdrag och meriter

Arina Stoenescu

Doktorand
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post arina.stoenescukultur.luse

Telefon 046–222 02 88

Mobil 070–491 19 91

Rum LUX:C316

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk