lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Universtetslektor på ABM-mastern (Arkiv, Bibliotek och Museivetenskap) och Digitala Kulturers kandidatprogram under 2016 och 17. Forskar för tillfället om politiska förståelser av öppna data och den jämlika produktionen av Wikipedia och liknande projekt. Innehar ett fellowship vid University of Westminster rörande en undersökning av Open Knowledge Network som har varit framträdade i definierandet av hur öppna data och öppen kunskap ska förstås. Utkommer våren 2017 med monografin Wikipedia, Work and Capitalism: A Realm of Freedom? på Palgrave Macmillan.

Forskning

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Arwid Lund

Universitetslektor
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post arwid.lundkultur.luse

Rum C457

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30