lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Astrid Pajur

Lärare
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30