lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Doktorand i idé- och lärdomshistoria sedan HT 2016. Till mina forskningsintressen hör den amerikanska pragmatismen, historieteori och historietänkandets historia. Min avhandling är en studie av John Dewey och R.G. Collingwood. Jag argumenterar för att deras tänkande bör förstås som ett försvar för den humanistiska kulturen emot tendenser förknippade med modernitetens kris, som fragmentisering, scientism, specialisering, individualism och alienation.

Tidigare har jag läst masterprogrammet i historiska studier vid Stockholms universitet. I min masteruppsats undersökte jag historie- och kunskapsteoretiska debatter bland svenska historiker från 1965 och framåt i Historisk tidskrift och Scandia utifrån ett angreppssätt inspirerat av filosofen Richard Rorty. Innan dess har jag läst kulturvetenskap och skrivit uppsatser i filosofi och litteraturvetenskap som behandlat identitet, narration, trauma, minne, och förhållandet mellan historieskrivning och fiktion.

Forskning

Om forskningen

Abstract
Unifying Experience studies the thought of the American pragmatist philosopher John Dewey (1859-1952) and the British philosopher and historian Robin George Collingwood (1889-1943). Their philosophies are interpreted as "quests to unify experience" in order to highlight Dewey and Collingwood’s relation to the idealist tradition in philosophy, which is used in different ways in their thought. This perspective is helpful for understanding what challenges and problems Dewey and Collingwood sought to solve. They were both engaged in many of the societal, cultural, and intellectual challenges of their time, including the decline of religion, the questioning of rationality and the new views on human subjectivity, the birth of modernist aesthetics, the problems of increasing individualism, the emerging trends in philosophy, and the social and political upheavals that came with the two world wars.

Collingwood and Dewey’s holistic and unifying take on experience is related to their emphasis on the practicality of knowledge, and to how they treat certain individual modes of experience, such as religious and aesthetic experience. Apart from interpreting, contextualizing and comparing their philosophies, this thesis also aim to actualize their thought by using their philosophies as a way to enter into a discussion on the relation between idealism and poststructuralism; language, experience, and reality; and between the specific challenges and questions their philosophies aimed to answer, and how these compare to contemporary challenges. Might Dewey and Collingwood’s views on practice, unity, and experience inspire any intellectual perspectives that could be valuable today?


Keywords: John Dewey, Robin George Collingwood, experience, idealism, practical knowledge, intellectual history, history of philosophy

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Bruno Hamnell

Doktorand
Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post bruno.hamnellkultur.luse

Rum C:356

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30