lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Daniel Mårs

Projektassistent
Centrum för Öresundsstudier (CORS)
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post daniel.marscors.luse

Besöksadress Campus Helsingborg, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

Postadress Box 2074, 220 02 Helsingborg

Internpost hämtställe 30