lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Född 1954, docent i bokhistoria, chef för Avdelningen för Samlingar på Universitetsbiblioteket i Lund och stf Universitetsbibliotekarie.
Jag forskar om drottning Kristinas bibliotek, framför allt om hennes samling av latinska handskrifter, Codices Reginenses Latini. De finns idag på Vatikanbiblioteket i Rom där jag arbetat många år bl.a. med katalogiseringen av just Kristinas latinska handskrifter.

Forskning

Om forskningen

Min doktorsavhandling handlade om Drottning Kristinas bibliotek och särsklit om hennes samlinga av handskrifter. Om klassiskt latin, om den senrepublikanske arkitekten Vitruvius och om de stilistiskt avvikande förorden i hans traktat om byggnadskonsten, De Architectura handlade min lic.avhandling. Jag har också sysslat med nylatin och givit ut 1700-talsbiskopen Erik Benzelius d.y.:s brev. Under många år arbetade jag på Vatikanbiblioteket i Rom med Drottning Kristinas latinska handskrifter och med därtill hörande problem, och i Lund har jag arbetat med Universitetsbibliotekets samling av medeltida handskrifter.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (3 st)
Artiklar (12 st)
Bokkapitel (17 st)
Rapporter (3 st)
Recensioner (2 st)
Tidningsartiklar (25 st)

Övriga uppdrag och meriter

Svensk representant i Comité internationale de paléographie latine (CIPL).

Medlem av TEI Manuscript Expert Group som under flera år arbetade med att utarbeta riktlinjer för katalogisering av medeltida och renässans-handskrifter (se TEI P5).

Eva Nylander

Lärare
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post eva.nylanderub.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30