lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag arbetar idag som forskningskoordinator och föreståndare för Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Min bakgrund och institutionhemvist ligger i ämnet musikvetenskap där jag disputerade år 2002 på avhandlingen "Visans Kontinuum". I denna behandlades den svenske visartisten och kompositören Olle Adolphso(1934-2004),hans musik och framförandekonst. Delar av avhandlingens fokus låg på interpretationsstudier av framförande och vokal särart, något som undersöktes med bla digitala vågforms- och frekvensanalyser, tillvägagångssätt som ledde mot såväl akustikens som fonetikens gränsmarker. Intresset för klangliga och akustika aspekter har givit fortsatt avsättning i arbetet med att leda det tvärvetenskapliga Ljudmiljöcentrum, liksom kombinationen av intresse för den teknologiska utvecklingen inom studioteknik och signalbehandlng och humanistiska aspekter/frågeställningar blivit en del i mitt engegemang i HEX-gruppen (Humanistisk Experiment Verkstad)där jag varit koordinator 2007-2009.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (16 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (8 st)
Recensioner (1 st)
Tidningsartiklar (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Frans Mossberg

Forskare, avdelningsföreståndare
Ljudmiljöcentrum
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post frans.mossbergkultur.luse

Telefon 046–222 09 46

Rum LUX:C333

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30