lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Fredrik Eriksson

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Filosofiska institutionen

Avdelningen för idé- och lärdomshistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post fredrik.erikssonhtbibl.luse

Telefon 046–222 36 75

Rum LUX:C242

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Administration, Avdelningen för idé- och lärdomshistoria)

Internpost hämtställe 30