lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Isabel Rescala

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Isabel Rescala kan inte längre nås via institutionen/enheten.