lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Jamilla Johnston

Universitetslektor
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jamilla.johnstonkultur.luse

Rum C445

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30