lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Bibliotekarie

Ämnesansvar

Huvudsakliga arbetsuppgifter

  • Fjärrlån
  • Lånedisk
  • Studentvakter

Ämnesguider

Undervisning

Jenny Hallström

Bibliotekarie
HT-biblioteken

Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jenny.hallstromhtbibl.luse

Telefon 046–222 90 34

Rum LUX:C227

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 201, 221 00 Lund (HT-biblioteken)
Box 192, 221 00 Lund (Avdelningen för etnologi)

Internpost hämtställe 30