lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är forskare, handledare och lärare anställd 50% på institutionen för kulturvetenskaper. Som forskare ägnar jag mig åt digital och analog populär- och vardagskultur, och medieforskning. Mitt nuvarande intresse rör "problematiskt datorspelande" och hur familjer hanterar detta i vardagen. Temat mynnar ur tidigare projekt som nu är avslutade ("Gaming Moms: Juggling Time, Play and Family Life"VR 2008-2012),eller går på sparlåga exv."Spel och Lek i Nöd och Lust" och"A Fat World"(Play theory, och game shows/The Biggest Loser). På internationella MACA-programmet - Master of Applied Cultural Analysis är jag kursansvarig för Master's Thesis, Fieldwork & Project Management, samt Work Placement. Jag håller spelvecka, är uppsatshandledare samt kursansvarig för Teorikurs 2 på Kandidatprogrammet i Digitala Kulturer. Jag föreläser på engelskspråkiga SAS-kurser om exv. hälsa och jämställdhet. Min antologi "Game Love" kom ut på McFarland jan 2015. Jag är redaktör för tidskriften Game Studies

Forskning

Om forskningen

Jag är medlem av HEX- Humanistisk experimentgrupp vid HumFak. Jag organiserar för HEX räkning en seminarieserie med labb kallad Digitala Kulturer och Spel. Föreläsningarna är öppna för alla och hålls på engelska. I februari 2015 hade vi Marc Hassenzahl på besök med en bejublad designföreläsning. Mer information om HEX och seminarieserien hittar ni här: http://www.hex.lu.se/

Jag är redaktör för tidskriften Game Studies, en internationell tidskrift för spelforskning som ni hittar här: http://www.gamestudies.org/.

Min antologi på temat spelkärlek "Game Love" kom i januari 2015 ut på McFarland. Den har jag redigerat med Esther MacCallum-Stewart. I oktober 2011 organiserade jag ett Internationellt Symposium vid Lunds Universitet på temat "Playing with Affection: An International Symposium on Game Love Aesthetics and Culture."

Jag samarbetar och nätverkar gärna med institutioner, näringsliv och personer utanför universitetet. Exempel: 2010 organiserade jag en stor konferens tillsammans med Folkhälsoinstistutet om spel- och datorspelsberoende som hölls på Lunds Universitet. I september 2014 pratade jag på Skogås Bibliotek om datorspel i hem och familj och i april 2015 på Tekniska Museet om spelkärlek, med anledning av utgivningen av vår antologi "Game Love".

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (6 st)
Bokkapitel (7 st)
Konferensbidrag (34 st)

Jessica Enevold

Universitetslektor
Avdelningen för digitala kulturer
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post jessica.enevoldkultur.luse

Telefon 046–222 04 19

Rum C445

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Länk