lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Johan Gunnarsson

Ekonom
Institutionen för kulturvetenskaper

Biblioteksassistent
HT-biblioteken

Kontaktinformation

E-post johan.gunnarssonkultur.luse

Postadress
(ekonom)
Box 201, 221 00 Lund (biblioteksassistent)

Tjänstledig

Kan för närvarande ej nås via arbetsplatsen.

Besöksadress Helgonabacken 12, Lund

Internpost hämtställe 20