lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Josefine Östrup Backe

Utbildningsadministratör
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post josefine.ostrup_backeism.luse

Telefon 042–35 66 63

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30