lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag disputerade i biblioteks- och informationsvetenskap i september 2015.

Jag ingår i forskargruppen ”Informationspraktiker: kommunikation, kultur och samhälle” samt undervisar på masterprogrammet i ABM. Under höstterminen 2015 är jag kursansvarig för kursen "Intellectual Property and Digital Information: Law, Politics and Culture"

Forskning

Om forskningen

I have a phd in information studies. Since 2015 I am part of the research group ”The Cultural Studies Group of Neuroscience”. The project I am working on is named ’Making the News’ and is about research communication. It specifically looks into the role of public relations officers in distributing medical research to audiences outside academia. The project attends particularly to the work of composing and distributing press releases and how this kind of document and genre communicate research.

Publikationer

Böcker (1 st)
Redaktörskap (1 st)
Artiklar (3 st)
Bokkapitel (1 st)
Konferensbidrag (2 st)
Rapporter (1 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (1 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Karolina Lindh

Forskare
Avdelningen för ABM
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post karolina.lindhkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30