lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Katarina Tornborg Sonnerup

Lärare
Avdelningen för modevetenskap
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post katarina.tornborg_sonnerupkultur.luse

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30