lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Jag är lektor i bokhistoria och har arbetat med undervisning, handledning och kursutveckling i ämnet sedan 2002. Jag har läst litteraturvetenskap, filosofi, idéhistoria och bokhistoria, jag har en konstnärlig utbildning och jag har arbetet som litteraturkritiker i två decennier. Jag bor i Malmö.

Min forskning kretsar kring frågor om hur det meningsskapande samspelet mellan människan och den materiella världen kommer till uttryck inom områden som har med grafisk kommunikation att göra.

I min avhandling Om betydelsen av böckers utseende (2010) undersökte jag hur det gick till när förlagsbokbandet blev vanligt under 1800-talet och hur förhållandet mellan böcker, bokmarknad och samhälle såg ut, särskilt med hänsyn till frågor om modernitet, materiell kultur och individualism.

För närvarande arbetar jag heltid med mitt forskningsprojekt Bokens många sidor. Böcker och litteratur mellan ekonomi och estetik 1750–2002. Det kan man läsa mer om under rubriken Forskningsprojekt nedan.

Forskning

Publikationer

Böcker (2 st)
Redaktörskap (2 st)
Artiklar (10 st)
Bokkapitel (5 st)
Konferensbidrag (9 st)
Rapporter (1 st)
Recensioner (3 st)
Tidningsartiklar (3 st)
Övrigt (1 st)
Handledning vid Lunds universitet (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Kristina Lundblad

Universitetslektor, docent
Avdelningen för bokhistoria
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post kristina.lundbladkultur.luse

Telefon 046–222 41 71

Mobil 070–305 19 57

Rum LUX:C343

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30