lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Mia Krokstäde

Koordinator
Centrum för Öresundsstudier (CORS)
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post mia.krokstadecors.luse

Telefon 046–222 46 19

Rum LUX:C411

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 2074, 220 02 Helsingborg

Internpost hämtställe 30