lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Under 2015-2016 deltar jag i forskningsprojketet Knowledge in a Digital World vid Lunds universitet. Mitt delprojekt har arbetsnamnet "No results found” – a discursive policy analysis of the Right to be forgotten act.

Utöver detta är jag lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Forskning

Linnéa Lindsköld

Tidigare medarbetare vid Institutionen för kulturvetenskaper.

Linnéa Lindsköld kan inte längre nås via institutionen/enheten.

Länk