lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Forskning

Publikationer

Redaktörskap (1 st)
Artiklar (5 st)
Bokkapitel (2 st)
Konferensbidrag (7 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Lizette Gradén

Forskare
Avdelningen för etnologi
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post lizette.gradenkultur.luse

Mobil 076–128 02 35

Rum 416

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30