lu.se

Institutionen för kulturvetenskaper

Humanistiska och teologiska fakulteterna | Lunds universitet

Person

Universitetslektor, fil.dr

Jag undervisar främst på grund- och fortsättningskurserna i konsthistoria och visuella studier.

Jag har en bakgrund som assistent vid Skissernas museum och har även varit redaktör för tidskriften Valör. Min avhandling, "Vigselrummet i Stockholms rådhus och det tidiga 1900-talets monumentalmåleri: historia, reception, historiografi", lades fram i Uppsala 2010. Min forskning är främst inriktad på offentlig konst, konstkritik, antisemitism och konstvetenskapens historia.

Forskning

Om forskningen

Min forskning är främst inriktad på konstvetenskapens historia:

- I projektet "Den judiske modernisten: antisemitism, självidentifikation och den svenska modernismens historiografi" undersöks antisemitismens inverkan på receptionen av Isaac Grünewalds konst i relation till historierskrivningen om svensk modernism. Projektet har hittills resulterat i ett konferensbidrag.

Publikationer

Böcker (2 st)
Artiklar (4 st)
Bokkapitel (4 st)
Recensioner (3 st)
Artiklar i facktidskrifter och populärpress (3 st)

Forskningsportalen (Lunds universitet)

Undervisning

Ludwig Qvarnström

Universitetslektor
Avdelningen för konsthistoria och visuella studier
Institutionen för kulturvetenskaper

Kontaktinformation

E-post ludwig.qvarnstromkultur.luse

Telefon 046–222 83 96

Besöksadress Helgonavägen 3, Lund

Postadress Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30